Pronam

Marcel Dorsman
Hoofd afdeling Projecten en Beheer

Bij Pronam ben ik verantwoordelijk voor de afdeling Projecten en Beheer. Het gaat om een vastgoedportefeuille van ca 260.000 m2 voornamelijk commercieel onroerend goed, waarbij het aandeel grootschalige en duurzame herontwikkeling van gebouwen sterk toeneemt.

Toen we enkele jaren geleden het Atlascomplex kochten, stonden de 5 kantoorgebouwen grotendeels leeg en waren ze sterk verouderd. Om de zittende huurders goed te kunnen bedienen zochten we mensen met kennis van het object. Bob de Jong was destijds bij de vorige eigenaar al bij het beheer betrokken en bleek ook van waarde als projectmanager.

Voor gebouw Amerika hebben we samen een technische analyse gemaakt van het gewenste opleveringsniveau, de bijbehorende budgetten en de uitvoeringsplanning. Bob heeft ons daarin goed geholpen. Namens ons heeft hij vervolgens de uitvoering van het project begeleid en de planning bewaakt.

Ook bij de projecten Whitepark Delft en Hettenheuvelweg hebben we met Garantienet samengewerkt. Op een gegeven moment heb je een bepaalde aanpak van inkoopproces, planning en uitvoering met elkaar te pakken. Een soort ritme dat je op meerdere projecten kan toepassen. Dat werkt prettig omdat de rollen duidelijk zijn, iedereen weet wat van hem verwacht wordt.

In de bouw heb je genoeg uitdagingen en problemen om op te lossen. Hetzij in detaillering, hetzij tijdens de uitvoering. Het bijzondere aan Garantienet is dat zij er op hun manier altijd een pragmatische oplossing voor weten te vinden. Dat is een eigenschap die je nodig hebt in dit soort projecten. Dat heb ik altijd erg gewaardeerd.


Garantienet medewerkers die hebben bijgedragen aan projectrealisatie voor Pronam zijn:
Tjerk Jelluma, Peter Spee, Annemiek de Groot en Bob de Jong