Artona Asset Management

Irina Rosier
Directeur

Samen met Garantienet hebben wij tot 2012 het gebouw Atlas ArenA beheerd: wij  het commercieel en administratief beheer en Garantienet het technisch en facilitair beheer. We hadden dus dezelfde rol als Garantienet maar dan op een ander vlak. Ik heb een zeer positief gevoel bij Garantienet en ik werk heel graag met hen samen.

In het beheer zijn klachten vaak negatief, maar dat heeft zijn weerslag niet op de mensen van Garantienet. Zij blijven altijd positief. Zoeken niet alleen een oplossing voor het specifieke probleem, maar ook naar een structurele oplossing, zodat het probleem niet meer kan voorkomen. Naar hun klanten zijn ze duidelijk, helder, transparant.

De medewerkers van Garantienet werken volgens mij onderling erg prettig samen. Het is een heel open, platte organisatie waarbij iedereen kan zeggen wat hij denkt. Iedereen heeft ideeën en mag die ideeën ook ventileren. Dat leidt soms tot discussie, maar uiteindelijk komt daar een conclusie uit en die weg wordt dan gevolgd. Ik denk dat dit voor de uitkomst van het proces goed is, omdat meer mensen nu eenmaal meer weten dan één. Dat draagt alleen maar bij aan een beter resultaat.


Het Garantienet Team dat verantwoordelijk was voor het Atlas ArenA complex bestaat uit:
Marcel Hagen, Jan Lok, Aad Blom, Gerrit Jan Overvest, Annemiek de Groot en Bob de Jong