Onderzoek en ontwikkeling

Bob de Jong is Voorzitter van de Stichting Register Erkend Onderhoudskundige Vastgoed, het REOV. Het REOV is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld om Nederland breed een register te voeren voor deskundigheid op het gebied van instandhouding van vastgoed. Naast registreren ziet het REOV toe op het up-to-date houden van de kennis van de geregistreerden. Het REOV wordt gecontroleerd door haar Waarborgcommissie onder voorzitterschap van TNO Delft.

Op dit moment zijn meerdere registers ondergebracht in het REOV:

  • Comog Onderhoudskundige Vastgoed
  • Integraal Inspecteur Vastgoed RgdBOEI ©
  • Integraal Adviseur Vastgoed RgdBOEI ©
  • Inspecteur NEN 2767

Meerdere registers op dit vakgebied zullen volgen. Volg deze link om de registers in te zien.

Historie

Bob is sinds 1998 naast zijn werk bezig met Onderhoud als vakgebied.  Vanuit de vakvereniging Comog heeft hij samen met een aantal gelijkgestemden een examen ontwikkeld waar Onderhoudskundigen een bewijs van vakbekwaamheid konden afleggen. Het Comog examen Onderhoudskundige Vastgoed werd in 2001 voor het eerst afgenomen, inmiddels zijn enkele honderden certificaten door de Comog afgegeven. Op dit moment wordt dit examen afgenomen door de Stichting Comog Examens Vastgoed, het SCEV.

Om de Onderhoudskundige bekend te maken bij opdrachtgevers en werkgevers, is in 2006 door Bob samen Arie van den Bremer en Hans Rozenboom de Stichting Register Erkend Onderhoudskundige Vastgoed opgericht, het REOV. In eerste instantie werd door het REOV alleen het certificaat Comog  Onderhoudskundige Vastgoed geregistreerd. Inmiddels worden ook andere certificaten bij het REOV geregistreerd.

Het ligt in de doelstelling van het REOV om alle relevante certificaten binnen het vakgebied van Beheer en Instandhouding van gebouwen bij elkaar te brengen. Zodat er voor opdrachtgevers, werkgevers en werknemers een centrale plek bestaat waar deze deskundigheid terug te vinden is.

Van 2000 tot en met 2010 heeft Bob les gegeven binnen de opleiding Projectleider Onderhoud en Beheer. Deze opleiding was een voorbereiding op het examen Comog Onderhoudskundige Vastgoed en bestond uit 22 modules.  Bob heeft gedurende deze jaren de module Service- en prestatiecontracten voor zijn rekening genomen. Omwille van zijn onafhankelijke positie binnen het REOV heeft Bob het lesgeven neergelegd.