Instandhouding en beheer

Uitvoerend

 • Property Management
 • 24/7 Servicedesk
 • Service en prestatiecontracten (opstellen, aanbesteden, managen)
 • Contractbeheer
 • Huur- en servicekostenadministratie
 • Voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van onderhoudsprojecten

Inspecties

 • Inventarisatie van gebouw gebonden installaties en bouwkundige elementen
 • Conditiemeting NEN2767 inspectie bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en transport
 • Integrale inspectie RgdBOEI ©
 • Brandveiligheidsinspectie of brandscan
 • Energiescan
 • Aankoop- en aanhuurinspecties
 • Specifieke klachtonderzoeken en/of garantieclaims

Rapportages en Adviezen

 • Conditierapportage en onderhoudsadvisering
 • Integraal advies RgdBOEI ©
 • Brandveiligheidsadvies
 • Maatregelpakketten voor energiebeheer
 • Meerjaren Onderhoud Prognose
 • Advies wet- en regelgeving met betrekking tot gebouwen en installaties