Technisch beheer


Om uw gebouwen en de gebouwgebonden installaties te behouden, is goed technisch beheer cruciaal. Garantienet beheert aan de hand van een afgewogen mix van doelstellingen:

  • Wettelijke verplichtingen (keuringen, controles, rapportages)
  • Contractuele verplichtingen aan huurder(s)
  • Beleggingsstrategie van de eigenaar (budget versus te handhaven kwaliteitsniveau)


De technische know-how van het team ligt ten grondslag aan de inrichting van het technisch beheer; de geformuleerde doelstellingen zijn de kaders waarbinnen het beheer wordt uitgevoerd.
 

Als de kaders van het beheer duidelijk zijn, kan een optimale inrichting van het beheer worden gekozen. Hierin zullen wij op basis van risico analyse een combinatie voorstellen van prestatiecontracten, servicecontracten (inspanningscontracten) en onderhoud na inspectie of klachten (correctief onderhoud). Waarbij de prestatiecontracten meer zekerheid bieden, en vaak iets meer kosten, terwijl correctief onderhoud heel direct de eigenaar aan het stuur van de (investerings-) beslissing zet.

Garantienet is al jaren aan het werk met prestatiecontracten, indien u meer informatie wenst over onze werkmethodiek neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Serieus uitgevoerd technisch beheer leidt tot bescherming van het geïnvesteerde kapitaal en tevreden huurders!