Kozijn 2.0

In de afgelopen 30 jaar is vaak gekozen voor aluminium of kunststof kozijnen als 'onderhoudsvrij' alternatief voor hout. Op dit moment zien wij dat deze kozijnen vroegtijdig worden vervangen. Het aanzicht van de kozijnen in gedegenereerd, de werking van het hang- en sluitwerk laat te wensen over en/of de ooit geplaatste rubbers zijn versleten met tocht en/of lekkage als gevolg. Vervangende onderdelen zijn moeilijk of niet beschikbaar, opknappen van het uiterlijk werkt soms slecht en reparatie van kapotte delen is soms maar beperkt mogelijk. Upgraden van kozijnen, naar bijvoorbeeld een betere isolatiewaarde is daarmee erg lastig.

Met in het achterhoofd het convenant van de gezamenlijke woningcorporaties om voor 2020 alle woningen in het bezit te voorzien van een energiepresatielabel van gemiddeld B, is dit voor gebouwen met kunststof en aluminium kozijnen een ware opgave.

Garantienet werkt op dit moment aan een duurzaam systeem waarmee de meeste kozijnen kunnen worden aangepakt en de levensduur met 15 tot 20 jaar kan worden verlengd. Het betreft een netwerk van leveranciers en montagebedrijven die in staat zijn projecten te verbeteren; in aanzicht, functionaliteit en (energie)prestatie. Voor een prijs ruim onder de kosten voor vervanging. Uiteraard wordt het systeem voorzien van (verzekerde) garantie.

Garantienet als kennispartner van materie en markt.