Huisvesting advies


Op het moment dat een potentiele huurder zich meldt voor een bedrijfs- of kantoorruimte, dan is het belangrijk om in korte tijd een aantal voorstellen te maken voor de huurder, waarin deze kan zien hoe zijn programma van eisen past binnen de te huren ruimte.


Garantienet kan in deze voorzien door voor u met de huurder te praten, het programma van eisen met de huurder op te stellen en te vertalen in een tekening die de huurder kan ‘verleiden’ de ruimte te gaan huren. Van een eenvoudige plattegrond met ingetekend meubilair tot een ingekleurde 3D tekening van de ruimte. Onze partners zijn in staat u waar voor uw geld te bieden, om uw huurder of uw eigen personeel te overtuigen.


Als dan de keuze gevallen is, dan is Garantienet in staat om snel de inbouw voor u te laten realiseren, van ontwerp tot door alle partijen goedgekeurde tekeningen, van aanbesteding tot realisatie en oplevering. Wij zijn bereid om oplevering binnen een afgesproken termijn te garanderen. Afspraken die in deze periode gemaakt zijn, evenals revisietekeningen worden na oplevering aan de beherende partij ter beschikking gesteld.

Soepel van start in een nieuwe ruimte is een mooie belofte voor de toekomst!