Herontwikkeling

In de huidige tijd waarin nieuwbouw eigenlijk geen optie is, vormt de bestaande voorraad het werkkapitaal van gebouweigenaren. Bestaande gebouwen zijn ontworpen voor een bepaald doel, doorgaans met specifieke eisen. Veel van de gebouwen in de bestaande voorraad voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een moderne werkomgeving.

Bedrijven blijven zich nog steeds ontwikkelen, dus er blijven partijen die willen huren op de markt. Men wil uitbreiden, inkrimpen, moderniseren, de uitstraling verbeteren enzovoorts. De zoekende partijen hebben keuze te over. Waarom loopt men het ene pand voorbij terwijl het andere pand de huurders van de markt trekt. Het antwoord is te herleiden tot het onderscheidend vermogen van het gebouw, haar locatie en de verhuurstrategie van de eigenaar.

Garantienet heeft samen met een team van specialisten, ontwikkelingsmanagers, architecten, tuinarchitecten en technisch specialisten gewerkt aan de herontwikkeling van een aantal kantoorgebouwen die ook in deze tijd aantrekkelijk blijven, hetgeen bewezen wordt door het feit dat er momenteel verhuurd wordt aan nieuwe partijen.

De directeur van Garantienet is al aan de TU Delft afgestudeerd op herbestemming van gebouwen. Wij zijn in staat om ook voor uw gebouw een analyse te maken en een team in stelling te brengen.