Energie advies


Groen denken, Blue technology, energiebesparing, CO2 reductie, we zijn er druk mee met z’n allen.

Soms een hype, steeds vaker een integere wens tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Bij doelstellingen als CO2 reductie, wordt al heel snel gedacht aan flinke investeringen. Met als gevolg dat energiebesparing een last is voor de eigenaar (deze investeert) en een zegen voor de huurder (deze betaalt de energierekening).

Energiebesparing hoeft niet altijd een last te zijn voor de eigenaar. Garantienet heeft een structurele werkmethode om tot energiereductie te komen.
Meten, inventariseren, ontwikkelen van maatregelen en daarna implementeren.


Bij het ontwikkelen van maatregelen wordt zeker gekeken naar de verhouding tussen de kosten en de baten. Het kan zijn dat het voor zowel huurder als eigenaar voordelig is om op een andere wijze te investeren, waarbij beide partijen profiteren van verlaagd energieverbruik. Dit is dan altijd gunstig voor het energieverbruik en is het milieu de ‘lachende derde’.