Diensten

Garantienet zorgt voor een passend team

Teamwork. Garantienet heeft zich geheel toegelegd op dienstverlening ten behoeve van bestaand vastgoed. Op alle aspecten, exploitatie, beheer, instandhouding, verbetering en herontwikkeling.

Bij een vraag van een opdrachtgever wordt altijd een passend team in stelling gebracht. Deze kan dus beschikken over specialisme en blijven communiceren met één projectmanager van Garantienet, die in staat is om ook in technisch ingewikkelde processen de taal van de opdrachtgever te blijven spreken.

Variërend naar de vraagstelling kan Garantienet diensten leveren zoals; ontwerpen, tekeningen, bestekken, ontwikkelingsplannen, huisvestings- oplossingen, technische oplossingen op gebied van werktuigbouw, elektrotechniek, verlichting, transport en energie, facility management, technische inspecties en advies op gebied van wet- en regelgeving.

Garantienet is altijd in staat om een passend team voor u samen te stellen, verschillende specialisten met maar één doel: 
Uw vraag op de best mogelijke manier te beantwoorden.